Respublikinė Afganistano karo veteranų bei kitų karinių konfliktų dalyvių asociacija

Lietuvos Afganistano karo veteranai pirmą kartą į Organizaciją susivienijo 1989 metais vasarą įkurdami Lietuvos karių internacionalistų organizaciją. Pirmininku buvo išrinktas Kauno organizacijos pirmininkas Rimantas Ruzas. Jo pavaduotojais išrinkti: Juozas Natulkevičius (Alytus) ir Sergėjus Ivanovas (Vilnius). Nuo 1988 m., Lietuvai būnant vienai iš Sovietų Sąjungos respublikų, Afganistano karo veteranų organizacijos buvo kuriamos prie komjaunimo komitetų. 1998 m. Lietuvos Afganistano karo veteranai įkūrė Lietuvos respublikinę Afganistano karo veteranų organizaciją, kuri tęsė karių internacionalistų organizacijos pradėtą veiklą. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą 2005 m. organizacija buvo perregistruota į Respublikinę Afganistano karo veteranų bei kitų karinių konfliktų dalyvių asociaciją.

Svarbiausi Asociacijos tikslai:

– vienyti ir telkti Afganistano karo veteranus, Lietuvos piliečius;
– siekti Afganistano karo veteranų, Lietuvos piliečių, socialinės reabilitacijos įgyvendinimo;
– palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su kitų valstybių analogiškomis ar panašiomis organizacijomis;
– formuoti objektyvią visuomenės nuomonę apie Afganistano karą ir jo dalyvius (veteranus);
– įamžinti nukentėjusiųjų Afganistano kare atminimą;
– atstovauti Afganistano karo veteranų, Lietuvos piliečių, interesus santykiuose su Lietuvos Respublikos valdymo organais;
– globoti ir palaikyti ryšius su Afganistano kare žuvusiųjų šeimomis.

Organizacija vienija Lietuvos miestuose, rajonuose ir apskrityse Afganistano karo veteranų sukurtas savarankiškas organizacijas. Tarnybą Afganistane yra praėję apie 5000 Lietuvos piliečių. Kaip ir kiekvienoje organizacijoje – yra aktyvių ir pasyvių narių.
2002 metais žuvus organizacijos pirmininkui Rimantui Ruzui organizacijos pirmininku buvo išrinktas Juozas Natulkevičius. Tų pačių metų lapkričio mėnesį organizacijos tarybos sprendimu Rimantui Ruzui buvo suteiktas garbės pirmininko vardas. 2002 metų pabaigoje priimtas sveikatos draudimo įstatymo pakeitimas. Jame numatyta, kad Afganistano karo dalyviai (veteranai) neturintys darbo yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. 2004 m. LR Seimas priėmė Valstybinių pensijų įstatymo papildymą numatantį nukentėjusių asmenų valstybines pensijas skirti ir Afganistano karo veteranams sulaukusiems pensinio amžiaus.